Hizmet Sözleşmesi
 • TARAFLAR

  1.1: HİZMET SAĞLAYICISI: OYNUCAZ Bilişim ve İnternet Hizmetleri

 • SÖZLEŞMENİN KONUSU

  İşbu sözleşmenin konusu, Müşteri’nin Oynucaz’a ait Oynucaz.Com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş vermesi, sözleşmede bahsi geçen niteliklere haiz, satış fiyatı Oynucaz’a ait web sitesi üzerinden veya Müşteri’ye gönderilmiş e-posta ile belirlenen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Müşteri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Oynucaz.Com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve işlem kayıtları esastır ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda Müşteri bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 • HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

  Hizmet, Oynucaz'a ait sunucu olup , Müşteri bu sunucu üzerinde kendine ayrılmış olan bölümü ücreti karşılığında kiralayarak kullanacaktır. Bu sunucu bilgisayar HİZMET SAĞLAYICISI’nın çalışmış olduğu erişim sağlayıcılarına ait sistem odalarında tutulmaktadır. Hizmetin kullanımına ilişkin bilgilerin tamamının Müşteri’ye teslimatı, Oynucaz.Com internet sitesinde Müşteri tarafından oluşturulan müşteri kaydında yer alan e-posta adresine gönderilir.

 • OYNUCAZ’IN SORUMLULUKLARI

  4.1: Oynucaz, müşterilerinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri ödemesi peşin olarak yapıldıysa hizmeti sağlayacaktır.

  4.2: Oynucaz, siparişin kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra, müşteri siparişi detaylarında bulunan hizmete ilişkin tüm bilgileri, şifreleri, kontrol panellerini müşteriye e-posta yolu ile iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğacak zarar ve ziyandan da müşteri sorumludur.

  4.3: Oynucaz, vermiş olduğu hizmetin sınırları çerçevesinde müşterilerinin teknik sorularını Oynucaz.Com internet sitesinden yazılı olarak alacak, yazılı olarakda geri dönüş yapacaktır. Teknik desteğin kapsamı sadece verilen hizmetle sınırlıdır, ek olarak yükletişmiş eklentiler, modlar, modeller ve eklenti kodları gibi konular teknik destek kapsamında değildir.

  4.4: Oynucaz, süreklilik garantisi (Uptime); mücbir sebeplerden, internetin omurgasını oluşturan firmalardan, sunucu arızalarından, veri merkezlerinden veya müşteri hatalarından kaynaklanan arızalar ve bakım çalışmaları dışında bir yıl boyunca %99.8 oranında çalışır ve erişilebilir olacağını taahhüt eder.

 • MÜŞTERİ’NİN SORUMLULUKLARI

  5.1: Müşteri, kendisine Oynucaz tarafından gönderilen yazılı teklifi kabul etmesi ile Oynucaz.Com internet sitesinden elektronik ortamda müşteri kaydını oluşturarak hizmetin talebini istemelidir.

  5.2: Müşteri, satın almak istediği hizmetin ödemesini peşin olarak yapar. Ödemeler Aylık veya Yıllık olarak yine müşterilerin talebi üzerine oluşturulur. Hizmetin kullanılmaya başlandığı gün yinelenen son ödeme günüdür.

  5.3: Müşteri, satın aldığı hizmeti Oynucaz.Com internet sitesinde yer alan HİZMET KULLANIM ŞARTLARI’na uygun şekilde kullanacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

  5.4: Müşteri, satın aldığı hizmetin yönetimi için gerekli şifreleri Oynucaz’dan almakta, hizmeti kendisi yönetmekte ve dolayısı ile güvenliğini kendisi sağlamakla yükümlüdür. Aynı şekilde verilerin yedeklenmesi, saklanması müşteri sorumluluğundadır. Müşterilere ait verilerle ilgili hayal edilebilecek hiçbir sebeple Oynucaz sorumlu olamaz. Bu konuda Oynucaz, eğer gerekiyorsa ücreti karşılığında yedekleme hizmeti vererek, sanal kaynağın imajını alır veya yedekleme alanı sağlar.

  5.5: Müşteri, erişim sağlayıcılardan ve bunlara ait veri merkezlerinden kaynaklı sebeplerle Oynucaz’nin servislerinde yaşanabilecek sorunlardan Oynucaz’ı sorumlu tutamaz. Bu tür sorunlar Oynucaz’ın kontrolünde olmayan problemlerdir.

  5.6: Hizmette bulunan, eklenen, çıkartılan eklenti, model ve mod 'ların kullanımı ile ilgili çıkacak bütün sorunlar müşterilerin sorumluluğunda olup tüm belirtilen bu detaylarda oluşacak sorunlardan Müşteri, Oynucaz'yi hiçbir koşulda sorumlu tutamaz.

  5.7: Tüm hizmetlerimizde üçüncü şahıslar tarafından veya müşteri tarafından yayınlanan içerikten, görselden yada bilgiden şahıslar tarafından zarara uğratılmasından dolayı Oynucaz’ın aleyhinde idari, hukuki veya cezai yollara başvurulması halinde Oynucaz’ın uğrayacağı tüm zararlardan Müşteri sorumludur. Müşteri kendisine yapılacak yazılı bildirimden itibaren 5 (Beş) iş günü içersinde nakden ve bir kerede Oynucaz’ın zararını karşılamak zorundadır.

  5.8: Müşteri'ye ait hizmetin üzerinden web ortamına açılacak sayfalardaki yada uygulamalardaki bilgi ve içeriklerden Oynucaz sorumlu olmayacaktır. Yayınlanan web sayfalarının içeriği yada yazılımlar ile ilgili olarak çıkacak, Müşteri ve üçüncü şahısların dahil olduğu her türlü olumsuzluk ve yasa dışı durum halinde Oynucaz'a sorumluluk yüklenemez ve sorumluluğuna gidilmesi halinde Oynucaz, alınan hizmeti herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın askıya alabilir.

  5.9: Müşteri, OYNUCAZ Bilişim ve İnternet Hizmetleri'ni tehdit edemez, yapılması halinde hizmet askıya alınır.

  5.10: Müşteri, OYNUCAZ Bilişim ve İnternet Hizmetleri'ne küfür edemez, yapılması halinde hizmet askıya alınır.

 • SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

  Sözleşme aksi belirtilmediği sürece bir ödeme zamanı kadardır. Müşteri, satın aldığı hizmeti ödeme zamanı bitmesi ile herhangi bir neden belirtmeden bırakabilir.

 • ÜCRET ve ÖDEME

  7.1: Müşteri’ye verilen teklif sonrası, Müşteri’nin hizmeti satın almak istemesi ile hizmetin başlaması için ödeme peşin olarak önceden yatırılmış olmalıdır. Hizmetin teslim edildiği gün artık yinelenen ödeme tarihi olup, sonraki ödeme döneminin de son ödeme tarihidir.

  7.2: Müşteri, son ödemesi geçmiş faturası için e-posta yolu ile 7 gün boyunca 3 defa ihtar edilir. Bunun dışında herhangi bir başka kanaldan Müşteriye’ye edimini yerine getirmesi için ihtarda bulunulmayacak olup, 7. Günün sonunda verilen hizmet askıya alınır. Askıya alınan hizmette ait veriler 10 gün boyunca tutularak, 10 gün sonra tamamen silinmektedir.

  7.3: Müşteri, ödemesini yapmadığı hizmet nedeni ile askıya alınan veya silinen hizmete ilişkin yaşayacağı veya 3. Kişilere yaşatacağı zarar ve ziyandan hayal edilebilecek hiçbir sebeple Oynucaz’ı sorumlu tutamayacaktır.

 • FESİH

  8.1: Müşteri, yeni ödeme döneminde Oynucaz.Com internet sitesi üzerinden müşteri girişi yaparak aldığı hizmeti iptal edip herhangi bir başka bildirim yapmaksızın sözleşmeyi fesih edebilmektedir. Bunun için hizmetin son ödeme tarihi geçmemiş olması gerekir.

  8.2: Müşteri, sona eren sözleşme, iptal edilen hizmet ile ilgili herhangi bir şekilde olursa olsun bir bedel iadesi talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

  8.3: Oynucaz, müşterilerinin yaptığı aktivitelerden diğer müşterilerine hizmet vermesi etkileniyor ise sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir. Bu durumda Oynucaz, Müşteri’ye ait tüm verilerin alınabilmesi için gerekli yardımı yapacağını taahhüt eder.

  8.4: Oynucaz’ın sözleşmeyi fesih etmesi, hizmeti durdurması durumunda Müşteri’ye peşin ödemiş olduğu ücretin sadece kalan kısmı iade edilecektir.

 • YETKİLİ MAHKEME ve İCRA DAİRELERİ

  İşbu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 • YÜRÜRLÜK

  Oynucaz'a ait Oynucaz.Com internet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda Müşteri işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Oynucaz, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, Müşteri tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.